Generalforsamling i Vissenbjerg Lokalråd

Mandag den 18. marts 2024 kl. 20.00

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 10. Eventuelt

Vi starter aftenen med en historisk fortælling om Koelbjergmanden – kl. 18.30 – inden vi går over i Terrariets mødelokale og afholder generalforsamling.

 

Denne info er lagt på hjemmesiden 4/3-24 kl. 16.45 

|

Vissenbjerg – tæt på storbyen – plads til livet

Velkommen

Velkommen til Vissenbjerg Portalen!
Portalen fungere som samlingspunkt for beboere, erhvervsdrivende og tilflyttere.
Hvis det er værd at vide om Vissenbjerg – findes det her.

Portalen dækker det gamle 5492 – Andebølle, Gadsbølle, Vissenbjerg, Skallebølle, Bred, Skalbjerg og Magtenbølle.

Ny Vissenbjerg Facebook gruppe

Vissenbjerg har fået en ny Facebook gruppe – hvor der støttes op om sammenholdet, og der holdes en god tone i debatterne. https://www.facebook.com

 

Kender du Borgertip App`en ? – https://www.assens.dk/borgertip – Det er der ikke mange der gør – og jo flere der bruger den, jo mere fokus kommer der på fejl/mangler i kommunen. Den giver mulighed for at indberette feks. et hul i vejen, med billede og lokation

Sikker skolevej – Så fik Vissenbjerg Skole en Iysreguleret overgang over Søndersøvej – ved enden af Svanevej. Det betyder at både børn fra Vest og Østsiden af Vissenbjerg har en sikker skolevej.

N

Vissenbjerg er:

 • Rummelighed
 • Lækker natur
 • Go historie
 • Sammenhold
 • Aktivitet